Ana Sayfa HEDEFLER

Hedefler

"İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu-ISTTP" projesinin hedefleri:

  • Dünya'da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelere dair, İslam ülkelerinin düşünce kuruluşu temsilcileri ile "Barış Medeniyeti ve İş Birliği İmkanları" perspektifinde oluşturulan bilgi ve fikir birikiminin paylaşılmasına katkı sağlamak,
  • İslam dünyasında küresel ve bölgesel düzeydeki gelişmeleri izleyen kurumlar arasında ortaya çıkan diyalog ortamını geliştirmek ve sürdürmek,
  • Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; yerine göre kaynağından bilgiler ve farklı açılardan yaklaşımlar ile saptanan sosyoekonomik sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmak,
  • İslam Ülkeleri konusunda bir bilgi ve belge merkezi oluşturmak; yayınları takip ederek bu ülkelerdeki en güncel gelişmeler konusunda kaynak temininde bulunmak,
  • İslam ülkelerindeki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları çalışmaların sonuçlarını, benzeri kurumların yayınladıkları raporları, kitapları ve süreli yayınların tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
  • Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamak,
  • İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)'nın faaliyetlerinin izlenmesi ve mümkün olan konularda bu faaliyetlere katılım konusunda bilgi paylaşımında bulunmak,
  • Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı oluşmasına katkı sağlamaktır.

 

 

 

 

Duyurular

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).